Sūduvos fotoklubas

Fotografija Marijampolėje (1955-1988 buv. Kapsukas) atsirado kone tuo pačiu metu, kaip ir kituose Lietuvos, Rytprūsių ar dabartinės Lenkijos miestuose.

 

1957-aisiais metais fizikos mokytojo Romualdo Pačėsos iniciatyva čia susibūrė SŪDUVOS fotoklubas – antrasis fotomėgėjų klubas Lietuvoje. R.Pačėsa klubui vadovavo iki 1966-ųjų, tada jį pakeitė žurnalistas Vytautas Žukauskas. Kasmet buvo rengiamos ataskaitinės, teminės, personalinės klubo ekspozicijos, pradėta rengti respublikinės humoristinės fotografijos parodos (1973-ais pirmoji), tapusios impulsu vėlesnėms didžiulėms, trijų dienų šventėmis, įgavusios tęstinumą, reguliarumą. Bandyta, pasišaipant iš savų suvalkietiškų silpnybių, bendradarbiauti su bulgarais iš Gabrovo. Užmegzti ryšiai su Lenkijos „Elko“ fotokubo, Suomijos Kokolos miesto fotomėgėjais, pasikeista fotoparodomis. Nuo 1974 klubui pradėjo vadovauti inžinierius fotomenininkas Romas Linionis. Parodos buvo rengiamos miesto Kraštotyros muziejuje.1982 įkurta Lietuvos fotomeno draugijos (dab. LFS) sekcija. Fotografai gavo patalpas ir parodų salę Kęstučio g. 3, vėliau - Gedimino g. 6. Mieste buvo rengiamos tradicinės (ataskaitinės, personalinės, grupinės) fotoparodos, humoro šventės. R. Linionis sukūrė pirmąjį klubo ženklą (logo). 2005 -2009 klubui vadovavo fotografė Reda Brazytė. Paprastėjant fotografijų gamybos procesui, įsivyravus skaitmeninei fotografijai, kluban įsiliejo naujų autorių, kurie atsinešė ir naujų idėjų. 2007-aisiais kartu su Suvalkų miesto (Lenkija) fotografais dalyvauta tarptautiniame fotografų plenere “Vietos ir laiko ženklai”, su grupine humoristinės fotografijos ir karikatūrų (dail. Andrius Deltuva) paroda – trumpametražinių filmų festivalyje „Kodėl gi NE?!”; dalyvaujama MIESTO DIENŲ šventėse. 2010-aisiais klubo pirmininkės pareigos atitenka menotyrininkei Laimutei Kraukšlienei, – jau kovo 18 d. SŪDUVOS fotoklubas tampa oficialiu. Atsiranda būtinybė įvesti stojamąjį ir metinį nario mokestį. Tai pakoreguoja, patikslina klubo narių skaičių. Sukuriamas naujas klubo logotipas, pradedamas rengti SŪDUVOS klubo tinklalapis. Tradiciškai, klubas – vienas iš šventinės fotoparodos-konkurso “Humorpolis 2010” organizatorių, Marijampolės MIESTO DIENŲ 2010 šventės dalyvis. Klubas pirmą kartą oficialiai dalyvauja III-ąjame tarptautiniame fotoklubų suvažiavime (Tauragė, 2010.05.28-30).

 

Perspektyvoje – kolektyvinės, grupinės ar personalinės klubo narių parodos, išvykos, ieškojimai naujų žiūros taškų, techninių galimybių, keičiantis patiems ir keičiant kasdienybę, pastangos saugoti tai, kas buvo (yra) šiame regione fotografų sukurta.

Tinklapio namai:
Mūsų draugai:
Rekomenduojame: